Find

Podľa abecedy


# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z 1 2

Search results

Products found (0)

Reklamácia a výmena tovaru

I napriek snahe ponúkať vám najkvalitnejšie výrobky, môže dôjsť k dodaniu vadných produktov. Všetky Vaše reklamácie sa snažíme vybavovať čo najrýchlejšie.

Pokiaľ je to možné, reklamovaný tovar posielajte v originálnom balení, alebo ho priložte k reklamovanému tovaru s presným popisom chyby (môže byť písaný aj rukou). Tiež nezabudnite uviesť vaše kontaktné údaje (hlavne meno, priezvisko a telefónne číslo, na ktorom vás vieme zastihnúť). O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.

V prípade záujmu o ZMENU VEĽKOSTI, prosím priložte papierik s uvedením veľkosti, ktorú požadujete zaslať späť.

V prípade záujmu o VRÁTENIE PEŇAZÍ, prosím priložte papierik s číslom účtu, na ktorý poukážeme platbu.

Reklamácie zasielajte na adresu:

SLOVENSKÁ ADRESA

Merch s.r.o.
P.O.BOX 208
903 01  Senec
Slovenská republikaČESKÁ REPUBLIKA

Zásilkovna.cz
98671193
U Arborky 696
190 15 Praha – Satalice
Česká republika
 
 
Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:
 
  • ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
  • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
  • ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy