Liga proti rakovine / Organizácie

Find

Alphabeticallyy


# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z 1 2

Search results

Products found (0)

Liga proti rakovine

POMOC INÝM SA NOSÍ! Tričká Ligy proti rakovine prinášajú spôsob ako šíriť osvetu o PREDCHÁDZANÍ rakovine, zároveň ponúkajú možnosť ako PRISPIEŤ na zlepšenie života onkologickým pacientom od oznámenia diagnózy, cez liečbu, po vrátenie sa do zabehnutého života.Načiahnime spolu pomocnú ruku pacientom, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie a zároveň šírme osvetu prevencie.
Liga proti rakovine Vám ďakuje.

Selected currency: EUR

0

Purchase: 0,00 €